Hem

Här på Curea möts traditionella och framtida moderna undersökningsmetoder, analoga (kroppsliga) och digitala tester och analyser. Vi finns i Borås (Sandared) och arbetar inom kroppsvård med näringslära, homeopati, hälsoundersökning, tester och massage sedan 1995.

Vi använder oss även av frekvensbehandlingar, örter och mikronäringstillskott för att stärka kroppen så att den själv klarar av att bekämpa sjukdom och ohälsa istället för att ge konventionell medicin, som ofta ger biverkningar och försvagar organismen på sikt.

Kroniska sjukdomar tar ofta lite längre tid att behandla och det kan behövas flera besök, delvis beroende på att olika läkemedel behövs och delvis beroende på hur länge sjukdomen har befunnit sig där.

En konsultation innefattar anamnestagning, som kan bestå av bioscanning, blodanalys, homeopatisk analys, urintester som resulterar i ett homeopatiskt läkemedel och/eller ett mikronärings/kostråd.

Behandlingen anpassas efter varje individ, samt beroende på om det är en akut eller kronisk problematik.

 

Den första konsultationen

Tar 1-2 timmar. Homeopaten behöver få ingående information om dina besvär, när de uppstod, hur de yttrar sig och vad som gör besvären bättre eller sämre. Homeopaten behöver också få en bild av ditt reaktionsmönster, t. ex. hur du reagerar på olika typer av väderlekstyper, värme, kyla och andra yttre omständigheter.

Personlighet

Även personlighetens reaktionsmönster är värdefull, t. ex. hur man reagerar vid Ilska eller sorg. I den första konsultationen ingår en rad andra syftar frågor som till att få fram dina egenskaper, som till exempel om du är frusen eller varm, hur du sover osv. Kanske någonting hände i ditt liv i samband med insjuknandet, och hur såg omständigheterna ut?

Syfte

Syftet med alla frågor är att kunna se kärnan i helheten av dina symtom. Med hjälp av uppgifterna du lämnat så ordineras ett homeopatiskt läkemedel. Det kan vara som oftast, en enda dos, eller ibland något du får ta dagligen under en kortare tid.

Läkeprocessen

Eftersom det homeopatiska läkemedlet bara ska stimulera kroppen till att sätta igång en självläkningsprocess, så behövs inte många doser innan den har startat. De allra flesta upplever under första månaden en större eller mindre märkbar reaktion, allt beroende på ursprungstillståndet.

Återbesök

Vid återbesöken så går man igenom symtombilden igen för att se vad som har förändrats. Detta för att kunna bedöma om processen är igång och skriva för att ned vad som händer. Därför är det viktigt med regelbundna återbesök och rapporteringar. Om det vänder eller stannar upp så dosen kan behöva återupprepas eller så har symtombilden förändrats så pass mycket att ett nytt medel behövs.

 

Ansiktsanalys: här studeras ansiktets färg, form, streck, veck, rynkor, påsar och hudkvalitet. Detta indikerar vilket cellsalt som bör användas.

Matintoleranstest: 46 grupper och födoämnen testas och svaret ges inom en timma.

1

Hur går ett homeopatiskt besök till?

2

Hälsoundersökning analyser & tester

3

Ansiktsanalys & cellsaltbehandling

Matintolerans test

Ansikte/tunga/nagel

Blodanalys - koagel

Blodanalys - Hb, glukos och vita blodkroppar

Frågeformulär - detox & näringsämnen

HBA1C - försockrings/prediabetes-test

Irisanalys

Matintoleranstest

Mikroalbuminuri - njurtest

QRMA-biofrekvens

I Infinity bioscanning

Urinanalyser - combur, tungmetall, flockning

Smaktest - organinriktad testning

Tungmetalldetektion - urin, biofrekvens, blod

Zink/jodstatus

Anamnes en samtalsteknik där man noggrant går igenom besväret eller sjukdomens uppkomst och karaktär.

Vid frågor eller för vidare

information, kontakta oss

gärna via nedstående formulär

 

Nytt på kliniken

Provtagning för

- glukos

- Hb

- vita blodkroppar

- HBA1C (prediabetes-test)

- Mikroalbuminuri (skador på njurarna)

Det säger mer än snabbsänka (CRP)

Genom differentiering av 5 olika typer av vita blodkroppar och deras inbördes mängd

kan man få svar på ifall man har virus, bakterier och många andra tillstånd som t ex autoimmuna sjukdomar (celiaki etc)

Pris: 500 kr

Öppettider Måndag - Fredag Lördag Mottagningen finns på

10 00 - 18 00 10 00 - 14 00 Villavägen 23

518 33 Sandared

Telefontid: 09 00 - 10 00 (vardagar)

Tidbokning tel: 0733 - 606 999

Bokning Epost: per@curea.se

Curea

0733-606999

Din väg till en bättre hälsa

READ MORE