Hem

På Curea möts traditionella och moderna undersökningsmetoder, analoga och digitala tester och analyser. På mottagningen som finns i Sandared, Borås ges kroppsvård som innefattar näringsråd, homeopati, frekvenser, hälsoanalys, tester och massage sedan 1995/2005. Detta för att stärka kroppen så att den själv klarar av att bekämpa sjukdom och ohälsa istället för att ge konventionell medicin, som ofta ger biverkningar och försvagar organismen på sikt. Kroniska sjukdomar tar ofta lite längre tid att behandla och det kan behövas flera besök, delvis beroende på att olika läkemedel behövs och delvis beroende på hur länge sjukdomen har befunnit sig där. En konsultation innefattar anamnestagning, som kan bestå av bioscanning, blodanalys, homeopatisk analyser; ES Teck, NLS, DBA, urintester som resulterar i ett homeopatiskt läkemedel/frekvens och/eller ett mikronärings/kostråd. Behandlingen anpassas efter varje individ, samt beroende på om det är en akut eller kronisk problematik.

 

DETOX: vill du rena kroppen från slaggämnen och gifter ?

Gör en 26 dgr reningskur och gå ned i vikt.

Vill du få en bra matsmältning ?

Frågetest av ledande hälsoexperter från USA. VIlken av de 5 magtyperna tillhör du? Med kostplan såklart!

SKYPE Konsultation

Ansikts eller Irisanalys

Ta foto och skicka till:

per@curea.se

DNA profilering, toxiska metaller

allergier, hormoner methylering,

Testerna kan nu erbjudas genom samarbete med Nordic VMS lab.

Referenser

 

Fall1.

Kvinna 40 år med akuta smärtor i ryggen samt nedsatt motorik i benen. Svårt att stödja på foten, sömnen störd pga kraftig nattsvettning. Efter 2 frekvenskörningar är värmekänsla med svullnad i ländryggen borta. Nu är nattsömnen återställ samt smärta borta. Motorik är tydligt förbättrad

 

Fall 2

Man 37 år med trött och sjukskriven med tarminflammatorisk sjukdom. Läkare ska eventuellt avlägsna del av tarm då inflammationstillståndet är allvarligt. Flera läkemedel finns redan utskrivna. Dessa har inte gett önskad effekt och kraftiga biverkningar upplevs.

Efter kostregim och insatta kosttillskott med antiinflammatorisk verkan så har tarmens funktion återfåtts, tröttheten är borta och är nu fullt arbetsför. Ingen planerad operation med borttagning av tarmdel behövs.

 

Fall 3

Kvinna 70 år har grå starr med "gråseende och svävande prickar med synbortfall" och avmagring. Trött och svårt att hålla orken igång. Efter ett antal frekvenskörningar så har synen blivit bättre och de grå prickarna som orsakde synbortfall är försvunna. Gått upp flera kg och orkar nu cykla.

 

Fall 4

Man 18 år som haft återkommande feber i ca 9 månader med febertoppar flera gånger i veckan. Skolgången har blivit lidande.

Vid samtal härleds ett homeopatiskt medel, och efter ca 3 veckor är febern borta och skolgången återupptas

 

Fall 5

Kvinna med foglossningssmärtor efter barnafödsel. Smärtan konstant sedan 6 månader. Svårt att röra sig normalt och sömnen dålig.

Vid samtal härleds ett homeopatiskt medel och efter en förstförsämring försvinner smärtan gradvis och upphör helt efter 2 månader.

 

Fall 6

Barn 9år med autism. Skyggt beteende och visar inga tecken till att kommunicera med andra barn eller vuxna på ett normalt sätt.

Vid samtal härleds ett homeopatiskt medel. Efter 2-3 månader förändras situationen, nu kan hon umgås med andra och i skolan undrar lärarna vad som har skett.

Hälsoanalys, homeopati, bioscanning, frekvens, blodanalys, hälsokost, hälsotest, blodtester, urintest, tungmetaller, detox, screening, hälsa, cellsalter, irisanalys